مهرداد زاده ابراهیم طراح - برنامه نویس و تحلیل گر سیستم ها

چه می کنم؟

درباره من

فارخ التحصیل رشته مهندسی فناوری اطلاعات هستم. علاوه بر دانش آکادمیک دارای تجربه کاری در محیط های متفاوت هستم.

کار تیمی رو دوست دارم و به همکارانم بها می دهم. اسکرام مستر بودم و با این متدولوژی آشنایی کامل دارم.

تماس با من